Nghề nghiệp

Chuyên viên Hành chính - Nhân sự

01 người

Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác hành chính đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo các yêu cầu quy định công ty và pháp luật hiện hành. Tìm hiểu thêm tại đây.

Mô tả công việc:

- Đảm bảo số lượng, chất lượng cho hoạt động kinh doanh của Công ty bằng các biện pháp thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực;

- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện phát triển nguồn nhân lực;

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động;

- Quản lý, theo dõi và thực hiện các công việc liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế TNCN và các khoản trợ cấp khác theo quy định;

- Thực hiện công tác quản lý hành chính;

- Tham mưu và phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;

- Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của Công ty, đảm bảo an ninh trật tự an toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong Công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nội quy, quy chế của Công ty;

- Quản lý, cấp phát và theo dõi các trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện văn Phòng cho Người lao động và các bộ phận trong toàn Công ty;

- Hỗ trợ Bộ phận, Phòng ban khác trong việc quản lý nhân sự;

- Tham gia, ban hành các văn bản, thông báo, quy định liên quan đến hoạt động của bộ phận Hành chính – Nhân sự Công ty;

- Hoạch định mô hình tổ chức nhân sự: soạn thảo, trình duyệt và tổ chức thực hiện các quy định, quy trình liên quan đến Nhân sự áp dụng trong Công ty;

- Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của Công ty;

- Thực hiện công tác lễ tân, đào tạo của Công ty;

- Quản lý việc điều động xe, điều động nhân sự của Công ty;

- Lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ủy quyền, Hợp đồng lao động và các văn bản khác liên quan đến bộ phận Hành chính Nhân sự của Công ty;

- Theo dõi việc thực hiện các văn bản đã lưu trữ như ở trên.

Yêu cầu công việc:

- Sử dụng thành thạo word, excel.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS là một lợi thế.

Liên hệ: 0911 21 7479
Apply_sớm - Phỏng_vấn_nhanh - đi_làm_luôn:
Ứng tuyển tại: https://bit.ly/ungtuyenvietgroup