Tin tức

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Tam Kỳ đạt giải xuất sắc cuộc thi Giải thưởng kiến trúc quốc gia năm 2014

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Tam Kỳ đạt giải xuất sắc cuộc thi Giải thưởng kiến trúc quốc gia năm 2014

Hướng phát triển đô thị là đến năm 2020 mở rộng phát triển không gian đô thị hiện hữu về phía Bắc và về phía Nam gắn với không gian phát triển ven sông Tam Kỳ, phát triển một phần phía Đông sông Bàn Thạch gắn với tuyến Điện Biên Phủ, ĐT616, Lê Thánh Tông và khu vực ven biển. Đến năm 2030 mở rộng phạm vi nội thị về phía Đông sông Bàn Thạch hoàn thiện các khu chức năng, các trung tâm chuyên ngành theo định hướng quy hoạch. Đồ án quy hoạch cũng đưa ra quan điểm, để phát triển TP.Tam Kỳ theo hướng bền vững và hấp dẫn, không chỉ phát triển để mở rộng đô thị mà còn nâng cao sức hấp dẫn, sự nhộn nhịp trong khu trung tâm hiện hữu. Do đó, cần quy hoạch hình thành khu đô thị trung tâm tích hợp các chức năng đa dạng xứng tầm thủ phủ gồm hành chính, tiền tệ, thương mại, y tế, giáo dục. Nói chung, mục tiêu của đồ án quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là xây dựng TP.Tam Kỳ phát triển bền vững trên cơ sở đảm nhiệm các chức năng chủ yếu như là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa giáo dục, nghiên cứu khoa học của tỉnh Quảng Nam; hỗ trợ cho các trọng điểm kinh tế và đô thị gồm Khu Kinh tế mở Chu Lai, TP.Hội An.