Nghề nghiệp

Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp

01 người

Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về các hoạt động kế toán tài chính công ty, thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán. Tìm hiểu thêm tại đây.

Mô tả công việc:

- Thu nhập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo các Hợp đồng của Công ty;

- Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình sử dụng kinh phí của Công ty;

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phát luật về tài chính, kế toán;

- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch phục vụ công tác thống kê và thông tin kinh tế.

Yêu cầu công việc:

- Sử dụng thành thạo word, excel.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS là một lợi thế.

Liên hệ: 0911 21 7479
Apply_sớm - Phỏng_vấn_nhanh - đi_làm_luôn:
Ứng tuyển tại:
https://bit.ly/ungtuyenvietgroup