Nghề nghiệp

Văn hóa Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Vietgroup Capital luôn tạo một văn hóa làm việc thân thiện, hoà đồng đề cao văn hóa giúp đỡ giữa các CBNV trong Công ty. Tại đây họ luôn được tận tình chỉ bảo và hướng dẫn. Với khẩu hiệu “ Không có khát vọng – Không có thành công”.